Hold med forestilling & soloundervisning

Hold med forestilling er fx. teater – og musicalhold med afsluttende forestilling.
Soloundervisning er fx. solosang.

Sæsonen er opdelt i to: Forår og efterår.

Hvert halvår betales enten samlet (soloundervisning) eller i fire rater (holdundervisning).

Frist for udmelding i efteråret:

15. nov

Udmelder du dig inden d. 15. nov, udløber din tilmelding d. 31. dec. Sidste rate trækkes d. 1. dec.
Udmelder dig efter d. 15. nov, fortsætter dit tilmelding i foråret.

Frist for udmelding i foråret:

15. jul

Udmelder du dig inden d. 15. jul, trækkes sidste rate / blev sidste rate trukket d. 1. apr.
Udmelder du dig efter d. 15. jul, fortsætter din tilmelding i efteråret.