Om Teaterskolen

At mestre både scenen og livet

På Teaterskolen Dorothea er målet at udvikle eleverne både menneskeligt og fagligt. Med vores tilgang til scenekunsteriske fag får eleverne ikke kun scenekundskaber, men også redskaber og viden der styrker dem nu og i senere i livet.

At være en del af et teaterhold er også at være en del af et stærkt fælleskab. Vi oplever at vores elever udvikler evner til at skabe sunde og stærke relationer til deres omgivelser, og at de skaber relationer, der varer langt ud over undervisningen.

“Det faglige trækker os til, men følelsen af fællesskab holder os fast. Motivationen vokser og livsglæden stiger. når vi udnytter vores potentiale og værdsættes for det vi er, og det vi gør”.

Nysgerrighed og fælleskab

Dannelsen af den enkelte elev er for os også en af de helt vigtige elementer i undervisningen. Her mener vi ikke dannelse som for eksempel at kunne sidde stille ved aftensmaden. Vi tænker mere dannelse som fundamentet for, at eleverne kan og tør være aktive, nysgerrige og tillidsfulde i alle livets forhold. At de bliver i stand til at tænke i helheder, træffe gode valg, turde gå nye veje og indgå i meningsfulde relationer.

Her spiller fællesskabet igen en stor rolle. Vores elever er en del af en flok, hvor hver har en vigtig rolle at spille. Hvor vi tager hensyn til hinandens styrker og svagheder. Og hvor man er savnet, hvis man ikke dukker op.

Årets opdeling

Året er delt op i efterår (sep, okt, nov. og dec.) og forår (jan., feb., mar., apr., maj*).

Et helt skoleår består af to sæsoner. De fleste hold vil arbejde med skuespilteknik og øvelser hele efteråret og bruge foråret på at bruge alt det, de har lært i efteråret til at øve og opføre en forestilling for venner og familie.

*Forårssæsonen er op til en måned længere for dem, der går på hold med forestilling. 

Afslutningsforestillinger

I foråret træner vi de kompetencer, der skal til for, at vi kan lave vores forestilling i foråret. 

Forestillingerne bliver opført på enten Mungo Park Kolding eller Dronning Dorothea Teatret. Omfanget af forestillingen afhænger af alder. Se mere under de enkelte hold.

Der vil i holdbeskrivelsen allerede i efteråret stå, om et hold laver afslutningsforestilling i foråret.

Der er ikke optagelsesprøve. Til gengæld er det en forudsætning at have gået på skolen i efterårssæsonen for at kunne gå på et hold i forårssæsonen, hvor der spilles forestilling.

Andre arrangementer i løbet at skoleåret

I løbet af skoleåret vil der være mulighed for deltage i arrangementer såsom at være nisse på Koldinghus  ved juletid samt lave opvisninger til kulturnatten i Kolding og andre byfester. De ældre elever vil desuden have mulighed for deltage i små opsætninger, som vi opfører før filmpræmierer i Nordisk Film Biografer og lignende.  

Hvad laver vi til teater?

På alle børne – og ungdomshold laver vi øvelser drama – og skuespilsteknik i efteråret og øver på vores afslutningsforestillinger i foråret. Hvert hold laver deres egen afslutningsforestilling.

Der kommer derfor til at være få ekstra mødegange i foråret.

Dramaøvelser er:

• Øvelser i at stå foran hinanden og vise hvad vi kan, overskride egne grænser og samarbejde.

• Øvelser med henblik på at udvikle fantasien, se og opleve verden fra et nyt perspektiv.

• Øvelser i at arbejde med krop og stemme.

• Øvelser i at turde give kroppen plads i stedet for hovedet.

• Improvisations øvelser, mime øvelser, generelle øvelser til at få kropssproget i gang.

Formålet med undervisningen:

• At børnene får en forståelse for at blive set og hørt i et fællesskab, lærer at udtrykke sig personligt og alsidigt.

• At lære at tage og give plads.

• At udvikle børnene til at få tillid til egne muligheder.

• At få mulighed for kropsligt, sprogligt og kunstnerisk at udtrykke tanker, følelser og erfaringer, og derigennem forholde sig til sig selv og omverdenen.

• At få skabt en afslappet atmosfære, hvor det er ok at prøve og fejle.