Det mindste hold på Teaterskolen Dorothea opfører her "Fold Vingerne Ud"

Om Os

At mestre både scenen og livet

På Teaterskolen Dorothea er målet at udvikle eleverne både menneskeligt og fagligt. Med vores tilgang til scenekunsteriske fag får eleverne ikke kun scenekundskaber, men også redskaber og viden der styrker dem nu og i senere i livet.

At være en del af et teaterhold er også at være en del af et stærkt fælleskab. Vi oplever at vores elever udvikler evner til at skabe sunde og stærke relationer til deres omgivelser, og at de skaber relationer, der varer langt ud over undervisningen.

“Det faglige trækker os til, men følelsen af fællesskab holder os fast. Motivationen vokser og livsglæden stiger. når vi udnytter vores potentiale og værdsættes for det vi er, og det vi gør”.

Nysgerrighed og dannelse

Dannelsen af den enkelte elev er for os også en af de helt vigtige elementer i undervisningen. Her mener vi ikke dannelse som for eksempel at kunne sidde stille ved aftensmaden. Vi tænker mere dannelse som fundamentet for, at eleverne kan og tør være aktive, nysgerrige og tillidsfulde i alle livets forhold. At de bliver i stand til at tænke i helheder, træffe gode valg, turde gå nye veje og indgå i meningsfulde relationer.

Her spiller fællesskabet igen en stor rolle. Vores elever er en del af en flok, hvor hver har en vigtig rolle at spille. Hvor vi tager hensyn til hinandens styrker og svagheder. Og hvor man er savnet, hvis man ikke dukker op.

Årets opdeling:

Året er delt op i efterår (sep, okt, nov. og dec.) og forår (jan., feb., mar., apr., maj*).

Et helt skoleår består af to sæsoner. De fleste hold vil arbejde med skuespilteknik og øvelser hele efteråret og bruge foråret på at bruge alt det, de har lært i efteråret til at øve og opføre en forestilling for venner og familie.

*Forårssæsonen er op til en måned længere for dem, der går på hold med forestilling. 

Afslutningsforestillinger:

I foråret træner vi de kompetencer, der skal til for, at vi kan lave vores forestilling i foråret. 

Forestillingerne bliver opført på enten Mungo Park Kolding eller Dronning Dorothea Teatret. Omfanget af forestillingen afhænger af alder. Se mere under de enkelte hold.

Der vil i holdbeskrivelsen allerede i efteråret stå, om et hold laver afslutningsforestilling i foråret.

Der er ikke optagelsesprøve. Til gengæld er det en forudsætning at have gået på skolen i efterårssæsonen for at kunne gå på et hold i forårssæsonen, hvor der spilles forestilling.

Andre arrangementer i løbet at skoleåret:

I løbet af skoleåret vil der være mulighed for deltage i arrangementer såsom at være nisse på Koldinghus  ved juletid samt lave opvisninger til kulturnatten i Kolding og andre byfester. De ældre elever vil desuden have mulighed for deltage i små opsætninger, som vi opfører før filmpræmierer i Nordisk Film Biografer og lignende.  

Tilmelding til arrangementer findes her. De vil blive slået op løbende (arrangementer der ikke er fri tilmelding til er ikke derinde):

Til elever og forældre »

Holdet bag Teaterskolen:

Alle undervisere har erfaring, uddannelse og kompetence til at undervise deres respektive aldersgruppe og fag.

Både ledelse, bestyrelse og undervisere har en stor passion for teater.

Mød skolens personale »

Teaterskolens oprindelse:

Vi er en aftenskole. En aftenskole er en folkeoplysende forening, der er underlagt folkeoplysningsloven.

Skolen startede som Dorotheas Dramahold i 1994 af Erling Kaas. Erling er stadig en del af skolens bestyrelse. 

Teaterskolen Dorothea er tæt forbundet med Dronning Dorothea Teatret, der har skabt navne som Stig Rossen, Anders V. Berthelsen og Rasmus Bjerg.

Gratis prøvegang
close slider

Tilmeld gratis prøvegang eller venteliste

Join free trial class or sign up for waiting list
Prøvetime: Prøvetimen er næstkommende mødegang.
Int. betyder, at undervisningen foregår på engelsk. Det skyldes internationale undervisere på de givne hold. Holdet er åbent for alle.

Trial Class: The date for trial class is next class.
Int. means that the class is in English. It is due to international teachers. It is open for all.

Venteliste: Opskriver du dig på venteliste, vil vi kontakte dig i tilfælde af, at der er ledige pladser til sæsonstart september 2020.

Waiting List: If you sign up for waiting list we will contact you in case there are available spots for next season thats starts september 2020.